Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
6. června 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

rsasantamaria.fr.it se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web rsasantamaria.fr.it a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu rsasantamaria.fr.it souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

rsasantamaria.fr.it shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. rsasantamaria.fr.it také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na rsasantamaria.fr.it automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou rsasantamaria.fr.it využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu rsasantamaria.fr.it.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu rsasantamaria.fr.it, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: rsasantamaria.fr.it nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

rsasantamaria.fr.it doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na rsasantamaria.fr.it. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. rsasantamaria.fr.it nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo rsasantamaria.fr.it a rodinu webů rsasantamaria.fr.it.

Použití osobních informací

rsasantamaria.fr.it shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu rsasantamaria.fr.it a k poskytování služeb, o které jste požádali. rsasantamaria.fr.it také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z rsasantamaria.fr.it a jeho přidružených částí. rsasantamaria.fr.it vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. rsasantamaria.fr.it neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. rsasantamaria.fr.it Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc rsasantamaria.fr.it může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb rsasantamaria.fr.it a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

rsasantamaria.fr.it nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

rsasantamaria.fr.it udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu rsasantamaria.fr.it za účelem zjištění, jaké služby rsasantamaria.fr.it jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům rsasantamaria.fr.it, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web rsasantamaria.fr.it prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící rsasantamaria.fr.it nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku rsasantamaria.fr.it a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů rsasantamaria.fr.it nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web rsasantamaria.fr.it používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky rsasantamaria.fr.it nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti rsasantamaria.fr.it, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb rsasantamaria.fr.it nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

rsasantamaria.fr.it zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. rsasantamaria.fr.it uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

rsasantamaria.fr.it vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se rsasantamaria.fr.it nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte rsasantamaria.fr.it na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation